Een korte introductie.

Vanaf het moment dat wij mensen cultuur gewassen gingen verbouwen voor ons levensonderhoud, gingen wij grond bewerken. Een van de belangrijkste bewerkingen is het ploegen. In eerste instantie waren dat zogenaamde haakploegen. Zeg maar een soort pin/paal om de grond los te maken. Deze methode wordt heden ten dage nog gebruikt in sommige landen.

Tegenwoordig worden vooral stalen ploegen achter trekkers gebruikt. Deze ploegen keren de grond beter en kunnen ook vaak een grotere werkdiepte halen. Het doel van het ploegen is echter in al die jaren gelijk gebleven nl.:

  • De bouwvoor losmaken en verkruimelen, zodat de grond een gunstige losse struktuur krijgt en een goede bodem ventilatie.
  • Zaden en/of meststoffen onderbrengen.
  • Onkruid bestrijden (Vooral bij stoppelploegen)

Ploegen bestaan er in verschillende soorten. We kunnen onderscheid maken in de constructie de ploeg, de manier waarop de ploeg wordt voortbewogen, en aantal ploegscharen etc.